خدمات درمانی :: متخصص و فوق تخصص اطفال و نوزادان
دکتر سید احمد حسینی، متخصص کودکان و نوجوانان در گرگان
تعداد بازدید: 938
متخصص کودکان و نوجوانان در گرگان و استان گلستان
متخصص کودکان در گرگان و استان گلستان و استان گلستان
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان در گرگان و استان گلستان
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان در گرگان و استان گلستان
نوار مغز کودکان در گرگان و استان گلستان
تشخیص اختلالات تکاملی کودکان در گرگان و استان گلستان
درمان سردرد کودکان و نوجوانان در گرگان و استان گلستان
بهترین متخصص کودک در گرگان و استان گلستان


 
      اطلاعات تماس
دکتر سيد احمد حسيني
مدیر واحد شغلی :
گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 34 - ساختمان آراد - طبقه دوم
آدرس :
32321270 (017)
تلفن :
09309117305
تلفن همراه :
فکس :
پست الکترونیک :
وب سایت :
آدرس تلگرام :
آدرس اینستاگرام :
جهت دریافت خدمات بهتر، هنگام تماس با این مرکز حتما یادآور شوید که اطلاعات را از سایت گلستان118 دریافت نموده اید.
 
 
 
دکتر سید احمد حسینی در گرگان,دکتر سید احمد حسینی,متخصص کودکان و نوجوانان در گرگان,متخصص کودکان و نوجوانان در استان گلستان,متخصص کودکان در گرگان,متخصص کودکان در استان گلستان,فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان در گرگان,فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان در استان گلستان,فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان در گرگان,فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان در استان گلستان,نوار مغز,درمان سردرد کودکان و نوجوانان در گرگان,درمان سردرد کودکان و نوجوانان در استان گلستان,بهترین متخصص کودک در استان گلستان,بهترین متخصص کودک در گرگان

متخصص و فوق تخصص اطفال و نوزادان
 
دکتر فاطمه حيدري، فوق تخصص نوزادان در گرگان
دکتر فاطمه حيدري، متخصص اطفال در گرگان و استان گلستان فوق تخصص بيماري هاي نوزادان، طب نوزادي ... (ادامه)

فوق تخصص کليه اطفال در گرگان، دکتر فرشيد کمپاني
دکتر فرشيد کمپاني متخصص کودکان و نوزادان در گرگان و استان گلستان متخصص کودکان در گرگان و استان... (ادامه)

دکتر سيد احمد حسيني، متخصص کودکان و نوجوانان در گرگان
متخصص کودکان و نوجوانان در گرگان و استان گلستان متخصص کودکان در گرگان و استان گلستان و استان گ... (ادامه)

دکتر فرشيد کمپاني، فوق تخصص کليه اطفال در گرگان
دکتر فرشيد کمپاني متخصص کودکان و نوزادان در گرگان و استان گلستان فوق تخصص کليه اطفال در گرگان... (ادامه)

دکتر احسان علائي متخصص کودکان در گرگان و استان گلستان
دکتر احسان علائي متخصص کودک و نوجوان در گرگان و استان گلستان »» متخصص کودکان در گرگان و استا... (ادامه)

فوق تخصص نوزادان در گرگان، دکتر احسان علائي متخصص کودک و نوجوان
دکتر احسان علائي ، فوق تخصص طب نوزادي و پيرامون تولد ، متخصص کودک و نوجوان در گرگان و استان گلس... (ادامه)


دکتر مهري آنه منگلي، متخصص کودکان
دکتر مهري آنه منگلي، متخصص کودکان در گنبد و استان گلستان... (ادامه)


دکتر محسن سيرتي ، متخصص اطفال و نوزادان
دکتر محسن سيرتي ، متخصص اطفال و نوزادان در گنبد و استان گلستان... (ادامه)

1234
 
تلفن های ضروری

194
141
121
117
115
125
134
139
32628605
امداد شبکه گاز
اطلاعات راه ها
شبکه برق
خرابی تلفن
فوریتهای اورژانس
آتشنشانی
هواشناسی
اطلاعات راه آهن
اطلاعات پرواز
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون آگهی تبلیغات اندیشه پویا می باشد. کلیه فعالیت های این وب سایت برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.