خدمات درمانی :: متخصص و فوق تخصص اطفال و نوزادان
فوق تخصص کلیه اطفال در گرگان، دکتر فرشید کمپانی
تعداد بازدید: 408
دکتر فرشید کمپانی متخصص کودکان و نوزادان در گرگان و استان گلستان
متخصص کودکان در گرگان و استان گلستان
متخصص نوزادان در گرگان و استان گلستان
فوق تخصص کلیه اطفال در گرگان و استان گلستان


فوق تخصص کلیه اطفال در گرگان و استان گلستان
» درمان اختلالات ادرار کردن در گرگان و استان گلستان
» درمان شب ادراری در گرگان و استان گلستان
» درمان عفونت های ادراری در گرگان و استان گلستان
» درمان اختلالات مادرزادی کلیوی در گرگان و استان گلستان
» درمان سنگ های سیستم ادراری در کودکان و بزرگسالان در گرگان و استان گلستان
» درمان نارسایی کلیوی در گرگان و استان گلستان
» مراقبت از کودکان تحت پیوند کلیه در گرگان و استان گلستانمتخصص کودکان و نوزادان در گرگان - متخصص کودکان و نوزادان در استان گلستان - متخصص کودکان در گرگان - متخصص کودکان در استان گلستان - متخصص نوزادان در گرگان - متخصص نوزادان در استان گلستان - فوق تخصص کلیه اطفال در گرگان - فوق تخصص کلیه اطفال در استان گلستان - درمان اختلالات ادرار کردن در گرگان - درمان اختلالات ادرار کردن در استان گلستان - درمان شب ادراری در گرگان - درمان شب ادراری در استان گلستان - درمان عفونت های ادراری در گرگان - درمان عفونت های ادراری در استان گلستان - درمان سنگ های سیستم ادراری در گرگان - درمان سنگ های سیستم ادراری در استان گلستان - درمان نارسایی کلیوی در گرگان - درمان نارسایی کلیوی در استان گلستان - مراقبت از کودکان تحت پیوند کلیه در گرگان - مراقبت از کودکان تحت پیوند کلیه در استان گلستان - بهترین متخصص کودک در گرگان - بهترین متخصص کودک در استان گلستان
 
      اطلاعات تماس
دکتر فرشيد کمپاني
مدیر واحد شغلی :
گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 21 - مجتمع يادمان - طبقه اول
آدرس :
32327477 (017)
تلفن :
09183734005
تلفن همراه :
فکس :
far.kom46@gmail.com
پست الکترونیک :
وب سایت :
آدرس تلگرام :
آدرس اینستاگرام :
جهت دریافت خدمات بهتر، هنگام تماس با این مرکز حتما یادآور شوید که اطلاعات را از سایت گلستان118 دریافت نموده اید.
 
 
 
دکتر فرشید کمپانی در گرگان,دکتر فرشید کمپانی در استان گلستان,متخصص کودکان و نوزادان در گرگان,متخصص کودکان و نوزادان در استان گلستان,متخصص کودکان در گرگان,متخصص کودکان در استان گلستان,متخصص نوزادان در گرگان,متخصص نوزادان در استان گلستان,فوق تخصص کلیه اطفال در گرگان,فوق تخصص کلیه اطفال در استان گلستان,درمان اختلالات ادرار کردن در گرگان,درمان اختلالات ادرار کردن در استان گلستان,درمان شب ادراری در گرگان,درمان شب ادراری در استان گلستان,درمان عفونت های ادراری در گرگان,درمان عفونت های ادراری در استان گلستان,درمان سنگ های سیستم ادراری در گرگان,درمان سنگ های سیستم ادراری در استان گلستان,درمان نارسایی کلیوی در گرگان,درمان نارسایی کلیوی در استان گلستان,مراقبت از کودکان تحت پیوند کلیه در گرگان,مراقبت از کودکان تحت پیوند کلیه در استان گلستان,بهترین متخصص کودک در استان گلستان,بهترین متخصص کودک در گرگان

متخصص و فوق تخصص اطفال و نوزادان
 
دکتر فاطمه حيدري، فوق تخصص نوزادان در گرگان
دکتر فاطمه حيدري، متخصص اطفال در گرگان و استان گلستان فوق تخصص بيماري هاي نوزادان، طب نوزادي ... (ادامه)

فوق تخصص کليه اطفال در گرگان، دکتر فرشيد کمپاني
دکتر فرشيد کمپاني متخصص کودکان و نوزادان در گرگان و استان گلستان متخصص کودکان در گرگان و استان... (ادامه)

دکتر سيد احمد حسيني، متخصص کودکان و نوجوانان در گرگان
متخصص کودکان و نوجوانان در گرگان و استان گلستان متخصص کودکان در گرگان و استان گلستان و استان گ... (ادامه)

دکتر فرشيد کمپاني، فوق تخصص کليه اطفال در گرگان
دکتر فرشيد کمپاني متخصص کودکان و نوزادان در گرگان و استان گلستان فوق تخصص کليه اطفال در گرگان... (ادامه)

دکتر احسان علائي متخصص کودکان در گرگان و استان گلستان
دکتر احسان علائي متخصص کودک و نوجوان در گرگان و استان گلستان »» متخصص کودکان در گرگان و استا... (ادامه)

فوق تخصص نوزادان در گرگان، دکتر احسان علائي متخصص کودک و نوجوان
دکتر احسان علائي ، فوق تخصص طب نوزادي و پيرامون تولد ، متخصص کودک و نوجوان در گرگان و استان گلس... (ادامه)


دکتر مهري آنه منگلي، متخصص کودکان
دکتر مهري آنه منگلي، متخصص کودکان در گنبد و استان گلستان... (ادامه)


دکتر محسن سيرتي ، متخصص اطفال و نوزادان
دکتر محسن سيرتي ، متخصص اطفال و نوزادان در گنبد و استان گلستان... (ادامه)

1234
 
تلفن های ضروری

194
141
121
117
115
125
134
139
32628605
امداد شبکه گاز
اطلاعات راه ها
شبکه برق
خرابی تلفن
فوریتهای اورژانس
آتشنشانی
هواشناسی
اطلاعات راه آهن
اطلاعات پرواز
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون آگهی تبلیغات اندیشه پویا می باشد. کلیه فعالیت های این وب سایت برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.