فرهنگ و هنر

 
 
دکتر حسين فلسفي چهره ماندگار گرگان زمين
تعداد بازدید:1455مرتبه    ادامه مطلب ...

 
دکتري داروسازي و از دانشمندان برتر جهان
تعداد بازدید:1578مرتبه    ادامه مطلب ...

 
شهردار گرگان در سال هاي 1355 تا 1357
تعداد بازدید:1838مرتبه    ادامه مطلب ...

 
پدر ورزش گرگان
تعداد بازدید:2101مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از حکما و عرفاي عصر شاه عباس صفوي و شاه صفي صفوي.
تعداد بازدید:2141مرتبه    ادامه مطلب ...

 
فيلسوف، حکيم و از مشاهير و دانشمندان عصر صفوي، و جامع علوم منقول و معقول
تعداد بازدید:2849مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از بزرگترين ادباي قرن پنجم هجري
تعداد بازدید:2054مرتبه    ادامه مطلب ...

 
معاصر دوره ي صفويه
تعداد بازدید:1982مرتبه    ادامه مطلب ...

 
معلم و مدير دبستان هاي گرگان
تعداد بازدید:2894مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از قديمي ترين برنج فروشان گرگان
تعداد بازدید:2348مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از تجار مشهور گرگان
تعداد بازدید:2453مرتبه    ادامه مطلب ...

 
معروف به ابراهيم زاده شاعر و اديب گرگاني
تعداد بازدید:2958مرتبه    ادامه مطلب ...

 
شاعر مديحه سراي گرگاني
تعداد بازدید:2389مرتبه    ادامه مطلب ...

 
پايه گذار موزيک ارتش و بنيان گذار عکاسي حرفه اي در گرگان
تعداد بازدید:2747مرتبه    ادامه مطلب ...

 
تاجر گرگاني و واقف بيمارستان دزياني گرگان
تعداد بازدید:2429مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از مجسمه سازان و شعراي چيره دست گرگان
تعداد بازدید:2485مرتبه    ادامه مطلب ...

 
پدر عکاسي نوين گرگان
تعداد بازدید:2333مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از داستان سرايان بزرگ زبان فارسي
تعداد بازدید:2959مرتبه    ادامه مطلب ...

 
متولدسال 1297در شهرستان گرگان است. اديب،حافظ شناس و مترجم
تعداد بازدید:2472مرتبه    ادامه مطلب ...

 
متخصص بيماريهاي ريوي از پاريس و پايه گذار مرکز مبارزه با سل در تهران و متخصص بيماريهاي ريوي از پاريس نماينده مردم گرگان در دوره چهاردهم،پانزدهم و هفدهم مجلس شوراي ملي
تعداد بازدید:2801مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از چهره هاي فرهنگي قديمي گرگان
تعداد بازدید:2642مرتبه    ادامه مطلب ...

 
ز نخستين مهندسان عمران منطقه
تعداد بازدید:2481مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از اولين خبرنگاران دوران خود
تعداد بازدید:2424مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از دانشجويان نخبه رياضي کشور
تعداد بازدید:2408مرتبه    ادامه مطلب ...

 
اسدالله معطوفي محقق,نويسنده و پژوهشگر گرگان
تعداد بازدید:3413مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از نقاشان و عکاسان گرگان
تعداد بازدید:2494مرتبه    ادامه مطلب ...

 
اولين‌ پايه‌گذار و پدر موسيقي‌ جديد ايران‌
تعداد بازدید:2453مرتبه    ادامه مطلب ...

 
منيژه بردبار از فرهنگيان قديم گرگان
تعداد بازدید:2601مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از تجار و چهره هاي نيکوکاري در گرگان
تعداد بازدید:3171مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از پيشکسوتان گياهپزشکي ايران و موسس و بنيان گذار دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد بازدید:3013مرتبه    ادامه مطلب ...

 
12
 
تلفن های ضروری

194
141
121
117
115
125
134
139
32628605
امداد شبکه گاز
اطلاعات راه ها
شبکه برق
خرابی تلفن
فوریتهای اورژانس
آتشنشانی
هواشناسی
اطلاعات راه آهن
اطلاعات پرواز
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون آگهی تبلیغات اندیشه پویا می باشد. کلیه فعالیت های این وب سایت برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.