فرهنگ و هنر

 
 
دکتر حسين فلسفي چهره ماندگار گرگان زمين
تعداد بازدید:722مرتبه    ادامه مطلب ...

 
دکتري داروسازي و از دانشمندان برتر جهان
تعداد بازدید:783مرتبه    ادامه مطلب ...

 
شهردار گرگان در سال هاي 1355 تا 1357
تعداد بازدید:1083مرتبه    ادامه مطلب ...

 
پدر ورزش گرگان
تعداد بازدید:1276مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از حکما و عرفاي عصر شاه عباس صفوي و شاه صفي صفوي.
تعداد بازدید:1398مرتبه    ادامه مطلب ...

 
فيلسوف، حکيم و از مشاهير و دانشمندان عصر صفوي، و جامع علوم منقول و معقول
تعداد بازدید:1753مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از بزرگترين ادباي قرن پنجم هجري
تعداد بازدید:1351مرتبه    ادامه مطلب ...

 
معاصر دوره ي صفويه
تعداد بازدید:1304مرتبه    ادامه مطلب ...

 
معلم و مدير دبستان هاي گرگان
تعداد بازدید:1949مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از قديمي ترين برنج فروشان گرگان
تعداد بازدید:1680مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از تجار مشهور گرگان
تعداد بازدید:1724مرتبه    ادامه مطلب ...

 
معروف به ابراهيم زاده شاعر و اديب گرگاني
تعداد بازدید:1763مرتبه    ادامه مطلب ...

 
شاعر مديحه سراي گرگاني
تعداد بازدید:1713مرتبه    ادامه مطلب ...

 
پايه گذار موزيک ارتش و بنيان گذار عکاسي حرفه اي در گرگان
تعداد بازدید:2043مرتبه    ادامه مطلب ...

 
تاجر گرگاني و واقف بيمارستان دزياني گرگان
تعداد بازدید:1723مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از مجسمه سازان و شعراي چيره دست گرگان
تعداد بازدید:1796مرتبه    ادامه مطلب ...

 
پدر عکاسي نوين گرگان
تعداد بازدید:1618مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از داستان سرايان بزرگ زبان فارسي
تعداد بازدید:2212مرتبه    ادامه مطلب ...

 
متولدسال 1297در شهرستان گرگان است. اديب،حافظ شناس و مترجم
تعداد بازدید:1778مرتبه    ادامه مطلب ...

 
متخصص بيماريهاي ريوي از پاريس و پايه گذار مرکز مبارزه با سل در تهران و متخصص بيماريهاي ريوي از پاريس نماينده مردم گرگان در دوره چهاردهم،پانزدهم و هفدهم مجلس شوراي ملي
تعداد بازدید:2042مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از چهره هاي فرهنگي قديمي گرگان
تعداد بازدید:1906مرتبه    ادامه مطلب ...

 
ز نخستين مهندسان عمران منطقه
تعداد بازدید:1770مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از اولين خبرنگاران دوران خود
تعداد بازدید:1745مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از دانشجويان نخبه رياضي کشور
تعداد بازدید:1705مرتبه    ادامه مطلب ...

 
اسدالله معطوفي محقق,نويسنده و پژوهشگر گرگان
تعداد بازدید:2582مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از نقاشان و عکاسان گرگان
تعداد بازدید:1719مرتبه    ادامه مطلب ...

 
اولين‌ پايه‌گذار و پدر موسيقي‌ جديد ايران‌
تعداد بازدید:1779مرتبه    ادامه مطلب ...

 
منيژه بردبار از فرهنگيان قديم گرگان
تعداد بازدید:1967مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از تجار و چهره هاي نيکوکاري در گرگان
تعداد بازدید:2234مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از پيشکسوتان گياهپزشکي ايران و موسس و بنيان گذار دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد بازدید:2303مرتبه    ادامه مطلب ...

 
12
 
تلفن های ضروری

194
141
121
117
115
125
134
139
32628605
امداد شبکه گاز
اطلاعات راه ها
شبکه برق
خرابی تلفن
فوریتهای اورژانس
آتشنشانی
هواشناسی
اطلاعات راه آهن
اطلاعات پرواز
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون آگهی تبلیغات اندیشه پویا می باشد. کلیه فعالیت های این وب سایت برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.