معرفي اسبدواني گنبد کابوس

تاریخ انتشار : 13 مهر 1390
تعداد بازدید : 3576 مرتبه
 
در گذشته به مناسبت هاي جشن عروسي يا تولد فرزند و يا به مناسبت هاي ديگر مسابقات بر گزار مي شد که شکل خاصي داشت که به صورت دويده به دور ميدان به تعداد سيزده بار بودکه اين ميدان را « آيلم» مي گفتند.
نمایش اندازه واقعی

داوري سيزده قطعه چوب به دست گرفته با هر بار گذشتن از مقابل داوران يکي از چوب هارا به زمين مي گذاشت و الي آخر که برنده معين مي شدبعد ها از نفـوذ فـرهـنگ غـربي، شکل مسابقات سنتي عوض شده و به صورت مانژ ودپار در آمده است پرداخت جايزه نقدي، روح تجارت ومادي گري، جاي تبليغ و ترويج مردانگي و شجاعت را گرفته است.

                        

                        

 
 
 
تلفن های ضروری

194
141
121
117
115
125
134
139
32628605
امداد شبکه گاز
اطلاعات راه ها
شبکه برق
خرابی تلفن
فوریتهای اورژانس
آتشنشانی
هواشناسی
اطلاعات راه آهن
اطلاعات پرواز
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون آگهی تبلیغات اندیشه پویا می باشد. کلیه فعالیت های این وب سایت برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.