معرفي رودخانه دهانه گنبد کاووس

تاریخ انتشار : 13 مهر 1390
تعداد بازدید : 3548 مرتبه
 
رودخانه دهانه از مخلوط شدن رودهاي آنا سخيوگ و مادرسو در روستاي تنگر در پنجاه و چهار كيلومتري شمال شرقي گنبدكاووس پديد مي‌آيد.
نمایش اندازه واقعی

 اين رودخانه دره ميان رشته «قره‌كسمور» در شمال و رشته «كوسوان» در جنوب را رو به سوي غرب طي مي‌كند و پس از عبور از روستاي «بش‌اولي» به سوي جنوب غربي متوجه مي‌گردد. در سر راه روستاي «شفال تپه» را مشروب مي‌سازد و پس از عبور از روستاي «آق‌قميش» و مخلوط شدن با يك ريزآبه كوچك كه از جنوب شرقي سرازير گرديده است،با كمي انحراف به طرف شمال غربي متوجه مي‌شود و پس از مخلوط شدن با يك ريزآبه ديگر كه آن نيز از ارتفاعات جنوب شرقي سرچشمه مي‌گيرد، به سوي غرب و بعد به طرف شمال جريان مي‌يابد. روستاهاي «قانجق»، «اجن» و «قره‌قوجا» را سيراب مي‌كند و پس از در هم‌آميختن با يك ريزآبه كوچك ديگر كه آن هم از ارتفاعات جنوب شرقي سرازير گرديده است، به سوي شمال غربي به جريان خود ادامه مي‌دهد. در يك كيلومتري جنوب كلاله با ريزآبه بزرگي كه از دامنه جنوبي رشته «يشك‌يال» سرچشمه گرفته، مخلوط مي‌شود و به سوي غرب متوجه مي‌شود و با يك قوس نسبتاً كوچك، راهي شمال شده و در جنوب شرقي روستاي امان خواجه به گرگان رود مي‌ريزد.

 
 
 
تلفن های ضروری

194
141
121
117
115
125
134
139
32628605
امداد شبکه گاز
اطلاعات راه ها
شبکه برق
خرابی تلفن
فوریتهای اورژانس
آتشنشانی
هواشناسی
اطلاعات راه آهن
اطلاعات پرواز
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون آگهی تبلیغات اندیشه پویا می باشد. کلیه فعالیت های این وب سایت برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.