معرفي جزيره آشوراده

تاریخ انتشار : 13 مهر 1390
تعداد بازدید : 3509 مرتبه
 
آشوراده دهي در مرکز شبه جزيره ميان کاله در شهرستان بندر ترکمن، استان گلستان است. آشوراده تنها جزيره ايراني درياي خزر است.
نمایش اندازه واقعی

 اين جزيره که در سده هاي گذشته در پي عملکرد و فعاليت گروه هاي انساني با حفر کانال از توده اصلي خشکي خود (شبه جزيره ميانکاله) جدا افتاده است.

 

 
 
 
تلفن های ضروری

194
141
121
117
115
125
134
139
32628605
امداد شبکه گاز
اطلاعات راه ها
شبکه برق
خرابی تلفن
فوریتهای اورژانس
آتشنشانی
هواشناسی
اطلاعات راه آهن
اطلاعات پرواز
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون آگهی تبلیغات اندیشه پویا می باشد. کلیه فعالیت های این وب سایت برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.