دکتر مسعود قطب عمادي ، متخصص داخلي و گوارش
نام واحد شغلی :
  
زمینه فعالیت : دکتر مسعود قطب عمادي، از پزشکان حاذق در زمينه متخصص داخلي در گرگان و استان گلستان
متخصص داخلي در گرگان و استان گلستان
متخصص داخلي و گوارش در گرگان و استان گلستان

خدماتي که آقاي دکتر مسعود قطب عمادي به شهروندان ارائه مي‌دهند:

»» متخصص داخلي در گرگان و استان گلستان
»» متخصص گوارش در گرگان و استان گلستان
»» کنترل بيماري غدد در گرگان و استان گلستان
»» کنترل ديابت در گرگان و استان گلستان
»» کنترل بيماري ريوي در گرگان و استان گلستان
»» سنجش تراکم استخوان در گرگان و استان گلستان
»» اسپيرومتري در گرگان و استان گلستان
»» تست تنفسي UBT در گرگان و استان گلستان
»» آندوسکوپي در گرگان و استان گلستاندکترمسعود قطب عمادي در گرگان -متخصص داخلي و گوارش در گرگان -متخصص داخلي و گوارش در استان گلستان - متخصص داخلي در گرگان - متخصص داخلي در استان گلستان - متخصص بيماري گوارش در گرگان - متخصص بيماري گوارش در استان گلستان - کنترل بيماري غدد در گرگان - کنترل بيماري غدد در استان گلستان - کنترل بيماري ريوي در گرگان - کنترل بيماري ريوي در استان گلستان - کنترل ديابت در گرگان - کنترل ديابت در استان گلستان - سنجش تراکم استخوان در گرگان - سنجش تراکم استخوان در استان گلستان - اسپيرومتري در گرگان - اسپيرومتري در استان گلستان - تست تنفسي UBT در گرگان - تست تنفسي UBT در استان گلستان - آندوسکوپي در گرگان - آندوسکوپي در استان گلستان - متخصص ريه در گرگان - متخصص ريه در استان گلستان -
 
دکتر مسعود قطب عمادي
مدیر واحد شغلی :
گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 13 - ساختمان قائم - طبقه اول / عدالت 34 - مرکز پزشکي آراد - طبقه سوم
آدرس :
32261100 (017)
تلفن :
09358544075
تلفن همراه :
فاکس :
پست الکترونیک :
وب سایت :