متخصص داخلي در گرگان، متخصص گوارش در گرگان، دکتر مسعود قطب عمادي
نام واحد شغلی :
  
زمینه فعالیت : دکتر مسعود قطب عمادي، متخصص داخلي در گرگان و استان گلستان
متخصص داخلي در گرگان و استان گلستان
متخصص غدد در گرگان و استان گلستان
متخصص داخلي خوب در گرگان و استان گلستان

خدماتي که دکتر مسعود قطب عمادي متخصص بيماري هاي داخلي در گرگان و استان گلستان به شهروندان ارائه مي‌دهند:

»» متخصص داخلي در گرگان و متخصص داخلي در استان گلستان
»» متخصص گوارش در گرگان و متخصص گوارش در استان گلستان
»» متخصص غدد در گرگان و متخصص غدد در استان گلستان
»» متخصص ديابت در گرگان و متخصص ديابت در استان گلستان
»» متخصص بيماري ريوي در گرگان و متخصص بيماري ريوي در استان گلستان
»» متخصص ريه در گرگان و متخصص ريه در استان گلستان
»» سنجش تراکم استخوان در گرگان و سنجش تراکم استخوان در استان گلستان
»» اسپيرومتري در گرگان و اسپيرومتري در استان گلستان
»» تست تنفسي UBT در گرگان و تست تنفسي استان گلستان
»» آندوسکوپي در گرگان و آندوسکوپي در استان گلستان

دکتر مسعود قطب عمادي يکي از بهترين متخصصين بيماري هاي داخلي در گرگان و استان گلستان مي‎ باشد.


دکترمسعود قطب عمادي در گرگان - متخصص داخلي در گرگان - متخصص داخلي در استان گلستان - متخصص بيماري گوارشي در گرگان - متخصص بيمارهاي گوارشي در استان گلستان - متخصص غدد در گرگان - متخصص غدد در استان گلستان - متخصص بيماري ريوي در گرگان - متخصص بيمارهاي بيماري هاي ريوي در استان گلستان - متخصص ديابت در گرگان - متخصص ديابت در استان گلستان - سنجش تراکم استخوان در گرگان - سنجش تراکم استخوان در استان گلستان - اسپيرومتري در گرگان - اسپيرومتري در استان گلستان - تست تنفسي UBT در گرگان - تست تنفسي UBT در استان گلستان - آندوسکوپي در گرگان - آندوسکوپي در استان گلستان - بهترين متخصص بيماري داخلي در گرگان - بهترين متخصص بيماري داخلي در گرگان - بهترين متخصص غدد در گرگان - بهترين متخصص غدد در استان گلستان - متخصص داخلي خوب در گرگان - متخصص داخلي خوب در استان گلستان - متخصص ريه در گرگان - متخصص ريه در استان گلستان
 
دکتر مسعود قطب عمادي
مدیر واحد شغلی :
گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 13 - ساختمان قائم - طبقه اول / عدالت 34 - مرکز پزشکي آراد - طبقه سوم
آدرس :
32261100 - 32327360 (017)
تلفن :
09358544075
تلفن همراه :
فاکس :
پست الکترونیک :
وب سایت :