آموزشگاه طلاسازي زرياب در گرگان و گنبد کاووس
نام واحد شغلی :
  
زمینه فعالیت : آموزشگاه طلاسازي زرياب در گرگان و استان گلستان
شروع کلاسهاي طراحي زيورآلات و مخراج کاري
بهترين آموزشگاه طلا سازي در گنبد و استان گلستان
ريخته‌گري فلزات قيمتي و تراش سنگهاي قيمتي
آموزشگاه جواهر سازي در گنبد و استان گلستان
آموزشگاه طلا سازي در شمال کشور
بهترين آموزشگاه طلا سازي در شمال کشور

** کسب رتبه برتر در اولين همايش ملي مهارتي ، کارآفريني فني و حرفه اي صنعت طلا و جواهر ايران در تاريخ شش مرداد 1395

آموزشگاه طلا و جواهر سازي زرياب گلستان تحت نظارت سازمان فني و حرفه اي استان گلستان بوده و از سال 84 به عنوان آموزشگاه گلدسته شروع به فعاليت نموده و در سال90 با نام زرياب گلستان ادامه فعاليت نموده است

اين آموزشگاه طلاسازي در گرگان در مدت فعاليت خود در سال86 موفق به رتبه سوم المپياد کشوري و درسال 87 موفق به دريافت ديپلم افتخار در رشته جواهر سازي گرديده است.

آموزشگاه طلا سازي زرياب در رشته هاي ذيل اقدام به صدور گواهينامه رسمي از اين سازمان مي نمايد:

» آموزش طلا و جواهر سازي در گرگان و گنبد و استان گلستان
» آموزش فروشندگي طلا در گرگان و گنبد و استان گلستان
» آموزش مليله ساز نقره در گرگان و گنبد و استان گلستان
» آموزش مليله کار در گرگان و گنبد و استان گلستان
» آموزش زنجير باف نقره در گرگان و گنبد و استان گلستان
» آموزش ريخته گري فلزات قيمتي در گرگان و گنبد و استان گلستان
» آموزش آبکاري فلزات قيمتي در گرگان و گنبد و استان گلستان
» آموزش طراحي زيورآلات کلاسيک در گرگان و گنبد و استان گلستان
» آموزش تراش سنگ نيمه قيمتي در گرگان و گنبد و استان گلستان
» آموزشگاه فني و حرفه اي طلا سازي در گرگان و گنبد و استان گلستان

*** آموزشگاه طلا سازي در گنبد افتتاح شد****
آدرس شعبه گنبد: طالقاني شرقي روبروي آموزش و پرورش مجتمع سيدي طبقه پنجم واحد 8


آموزشگاه طلاسازي در گرگان - آموزشگاه طلاسازي در گنبد -آموزشگاه طلا و جواهر سازي در گرگان - آموزشگاه طلا و جواهر سازي در گنبد - آموزش طلاسازي در گرگان -آموزش طلاسازي در گنبد - آموزش جواهر سازي در گرگان - آموزش جواهر سازي در گنبد -آموزش فروشندگي طلا در گرگان -آموزش فروشندگي طلا درگنبد - آموزش مليله کاري در گرگان - آموزش مليله کاري در گنبد -آموزشگاه جواهرسازي درگرگان -آموزشگاه جواهرسازي درگنبد - آموزش طراحي زيورآلات کلاسيک در گرگان - آموزش طراحي زيورآلات کلاسيک در گنبد - آموزش طراحي زيورآلات کلاسيک در استان گلستان - آموزش تراش سنگ نيمه قيمي در گرگان - آموزش تراش سنگ نيمه قيمي در گنبد - آموزش تراش سنگ نيمه قيمتي در استان گلستان- آموزشگاه طلاسازي در استان گلستان - آموزشگاه جواهر سازي در استان گلستان - آموزشگاه فني و حرفه اي طلا سازي در گرگان - آموزشگاه فني و حرفه اي طلا سازي در استان گلستان - آموزشگاه فني و حرفه اي طلا سازي در گنبد - بهترين آموزشگاه طلا و جواهر سازي در گرگان - بهترين آموزشگاه طلا و جواهر سازي در گنبد -بهترين آموزشگاه طلا و جواهر سازي در استان گلستان - آبکاري فلزات قيمتي در گرگان - آبکاري فلزات قيمتي درگنبد - آبکاري فلزات قيمتي در استان گلستان -آموزشگاه طلا سازي در شمال کشور -بهترين آموزشگاه طلا سازي در شمال کشور
 
آقاي مهندس مهدي عباس خيلي
مدیر واحد شغلی :
گرگان - ميدان فخرالدين اسعد گرگاني - خيابان لشگر - نبش ششم بهمن - مجتمع طلاييه - طبقه پنجم - واحد 502 / شعبه گنبد: خيابان طالقاني شرقي - روبروي آموزش پرورش - مجتمع سيدي - طبقه 5
آدرس :
32237674 - 33241440 (017)
تلفن :
09111754960
تلفن همراه :
فاکس :
پست الکترونیک :
وب سایت :