دکتر فاطمه محمدزاده، فوق تخصص غدد و متخصص داخلي در گرگان
نام واحد شغلی :
  
زمینه فعالیت : :: دکتر فاطمه محمد زاده، فوق تخصص غدد و متابوليسم در گرگان و استان گلستان
:: متخصص داخلي در گرگان و استان گلستان
:: فوق تخصص بيماري هاي غدد در گرگان و استان گلستان

:: خدماتي که دکتر فاطمه محمد زاده، متخصص داخلي و فوق تخصص غدد در گرگان به همشهريان ارائه مي دهند به شرح ذيل است:
»» درمان ديابت در گرگان و استان گلستان
»» درمان تيروئيد در گرگان و استان گلستان
»» درمان اختلالات رشد در گرگان و استان گلستان
»» درمان هيرسوتيسم در گرگان و استان گلستان (پرمويي خانم ها)متخصص داخلي در گرگان - متخصص داخلي در استان گلستان - فوق تخصص بيماري هاي غدد در گرگان - فوق تخصص بيماري هاي غدد استان گلستان - درمان پوکي استخوان در گرگان - درمان پوکي استخوان در استان گلستان - درمان ديابت در گرگان - درمان ديابت در استان گلستان - درمان تيروئيد در گرگان - درمان تيروئيد در استان گلستان - درمان اختلالات رشد در گرگان - درمان اختلالات رشد در استان گلستان - درمان هيرسوتيسم در گرگان - درمان هيرسوتيسم در استان گلستان - درمان پرمويي خانم ها در گرگان - درمان پرمويي خانم ها در استان گلستان - فوق تخصص غدد و متابوليسم در گرگان - فوق تخصص غدد و متابوليسم در استان گلستان
 
دکتر فاطمه محمدزاده
مدیر واحد شغلی :
گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 14 - ساختمان حکيم جرجاني - طبقه اول
آدرس :
32352127 - 32323040 (017)
تلفن :
تلفن همراه :
فاکس :
پست الکترونیک :
وب سایت :