شرکت ساختماني و پيمانکاري در گرگان، شرکت عرش پرداز گلستان
نام واحد شغلی :
  
زمینه فعالیت : شرکت ساختماني عرش پرداز گلستان در گرگان و استان گلستان

شرکت ساختماني در گرگان
شرکت ساختماني در استان گلستان
شرکت پيمانکاري در گرگان
شرکت پيمانکاري در استان گلستان

شرکت ساختماني عرش پرداز گلستان با هدف ارائه خدمات ساختماني ، فعاليت خود را بطور جدي شروع کرده و با توسعه فعاليت هاي خود در زمينه صنعت ساختمان روند پيشرفت و ترقي خود را بخوبي طي نمود.

در حال حاضر اين شرکت ساختماني در گرگان ، با بهره گيري از مهندسين عمران،معماران با تجربه ،استادکاران زبده ساختماني و در اختيار داشتن اکيپ هاي ساختماني و تجهيزات و ابزارهاي جديد ساختماني و نيروهاي اجرايي متخصص توانايي انجام و اجرا پروژه هاي ساختماني و عمراني را دارد.

شرکت ساختماني عرش پرداز گلستان در گرگان ، خدمات خود را در زمينه هاي ذيل عرضه مي دارد:

» انجام امور ساختماني در گرگان
انجام امور ساختماني در استان گلستان
» خريد و فروش مصالح در گرگان
خربد و فروش مصالح در استان گلستان
» مجري پروژه هاي عمراني در گرگان
مجري پروژ هاي عمراني در استان گلستان
» اجراي ساختمان با سازه بتني در گرگان
اجراي ساختمان با سازه بتني در استان گلستان
» اجراي ساختمان با سازه فلزي در گرگان
اجراي ساختمان با سازه فلزي در استان گلستان
» سازه هاي فلزي در گرگان
سازه هاي فلزي در استان گلستان
» ساخت سازه هاي بتني در گرگان
ساخت سازه هاي بتني در استان گلستان
» انجام تاسيسات برقي در گرگان
انجام تاسيسات برقي در استان گلستان
» انجام تاسيسات مکانيکي در گرگان
انجام تاسيسات مکانيکي در استان گلستان
» شرکت پيمانکاري در گرگان
شرکت پيمانکاري در استان گلستان
» اجراي پروژه ساختماني در گرگان
اجراي پروژه ساختماني در استان گلستان
» مجري ذيصلاح در گرگان
مجري ذيصلاح در استان گلستانتاسيسات برقي ساختمان در گرگان – تاسيسات مکانيکي ساختمان در گرگان – سازه فلزي در گرگان – سازه بتني در گرگان – خريد و فروش مصالح در گرگان – خريد و فروش مصالح در استان گلستان – شرکت ساختماني در گرگان – شرکت پيمانکاري در گرگان -
 
مهندس علي وکيلي
مدیر واحد شغلی :
گرگان - ميدان 15 خرداد(سرخواجه) - پاساژ ثامن - طبقه 2 - واحد 5
آدرس :
32251444 - 32266460 (017)
تلفن :
09123056003
تلفن همراه :
فاکس :
arshpardaz@yahoo.com
پست الکترونیک :
وب سایت :