شرکت مهندسي روهين سازه گلستان
نام واحد شغلی :
  
زمینه فعالیت : شرکت مهندسي روهين سازه گلستان در گرگان و استان گلستان

شرکت مهندسي روهين سازه گلستان در زمينه اجراي کلي پروژه هاي ساختماني در مراحل مختلف نوسازي،بازسازي وتعميرات،بصورت کلي و جزئي و نيز توليد فراورده هاي بتني و فولادي در گرگان و استان گلستان و شمال کشور مشغول به فعاليت مي باشد.

اين شرکت مهندسي ساختماني با کادري مجرب آماده ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه مشاوره و طراحي ساختمان در گرگان بوده و با ارائه الگوهاي مختلف در طرح سازه، معماري و کمترين زمان اجرا ، شما را در انتخاب تصميم صحيح ياري مي نمايد.

از فعاليت هاي مهم شرکت روهين سازه گلستان مي توان به ساخت تيرچه استاندارد ، تيرچه آماده و مفتول در گرگان اشاره کرد که با بهترين کيفيت و مناسب ترين قيمت در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.هم چنين عرضه سيم آرماتوربندي و سيم قالب بندي در گرگان از ديگر خدمات اين شرکت مهندسي مي باشد.

مشاوره و طراحي ارائه شده از سوي شرکت روهين سازه گلستان که در زمينه توليد فراورده هاي فولادي و فراورده هاي بتني در گرگان نيز فعال است ، بر اساس اقليم و فرهنگ منطقه و نياز کارفرما انجام شده و بر همين اساس طراحي سازه با در نظر گرفتن سيستم سازه اي مناسب، سبک، مقاوم و اقتصادي انجام مي پذيرد.

شرکت مهندسي روهين سازه گلستان که به عنوان مجري پروژه هاي عمراني در گرگان و استان گلستان و شمال کشور فعاليت مي کند ، با استفاده از تيم اجرايي متخصص و آموزش ديده و بانظارت و محاسبات ساختماني دقيق ، در کوتاهترين زمان ممکن و در نظر گرفتن ايمني در ساخت پروژه ، آن را در اختيار کارفرما قرار مي دهد.

از ديگر فعاليت هاي توليدي اين شرکت مهندسي در گرگان ، مي توان به توليدات زير اشاره کرد :

- توليد فراورده هاي بتني در گرگان و استان گلستان
- توليد فراورده هاي فولادي در گرگان و استان گلستان
- ساخت تيرچه استاندارد در گرگان و استان گلستان
- تيرچه آماده و مفتول در گرگان و استان گلستان
- سيم آرماتوربندي در گرگان و استان گلستان
- سيم قالب بندي در گرگان و استان گلستان (سيم 1.5 آرماتور بندي و 2.5 قالب بندي )
شرکت مهندسي در گرگان- شرکت مهندسي در استان گلستان-فراورده هاي فولادي در گرگان-فراورده هاي فولادي در استان گلستان-فراورده هاي بتني در گرگان- فراورده هاي بتني در استان گلستان-مجري پروژه هاي عمراني در گرگان- مجري پروژه هاي عمراني استان گلستان- مجري پروژه هاي عمراني در شمال کشور-مجري پروژه هاي عمراني در کشور-ساخت تيرچه در گرگان- ساخت تيرچه در استان گلستان-تيرچه آماده در گرگان- تيرچه آماده در استان گلستان-تيرچه استاندارد در گرگان- تيرچه استاندارد در استان گلستان-سيم آرماتوربندي در گرگان- سيم آرماتوربندي در استان گلستان-سيم قالب بندي در گرگان-سيم قالب بندي در استان گلستان-مفتول در گرگان-مشاوره و طراحي ساختمان در گرگان-مشاوره و طراحي ساختمان در شمال کشور-طراحي ساختمان در گرگان- طراحي ساختمان در استان گلستان-مجري پروژه ساختماني در گرگان-مجري پروژه ساختماني در استان گلستان-مجري پروژه ساختماني در شمال کشور-نوسازي ساختمان در گرگان- نوسازي ساختمان در استان گلستان-بازسازي ساختمان در گرگان- بازسازي ساختمان در استان گلستان-شرکت مهندسي روهين سازه گلستان-شرکت مهندسي در گرگان-فرهاد حکمت نيا در گرگان- مشاوره ساختماني در گرگان- شرکت ساختماني در گرگان-
 
آقاي مهندس فرهاد حکمت نيا
مدیر واحد شغلی :
گرگان - خيابان شهيد بهشتي - ميدان ملاقاتي - مجتمع پاسارگاد
آدرس :
32230642 (017)
تلفن :
09113713936
تلفن همراه :
32232877 (017)
فاکس :
fhekmatnia@yahoo.com
پست الکترونیک :
وب سایت :