کلينيک دکتر مهدي ژند فوق تخصص درمان درد
نام واحد شغلی :
  
زمینه فعالیت : _ کلينيک درمان درد در گرگان و استان گلستان
_ اولين کلينيک درمان درد در گرگان
_ ازن تراپي در گرگان و استان گلستان
_ ليزر درماني در گرگان و استان گلستان
_ درمان دردهاي سرطاني در گرگان و استان گلستان
_ درمان ديسک هاي کمر بدون جراحي در گرگان و استان گلستان
_ درمان ديسک هاي گردن بدون جراحي در گرگان و استان گلستان
_ درمان سردرد در گرگان و استان گلستان
_ درمان ميگرن در گرگان و استان گلستان
_ درمان سر دردهاي مزمن و ميگرن و... در گرگان و استان گلستان
_ تشخيص ، کنترل و درمان دردها در گرگان و استان گلستان
_ تزريق ديسکوژل در گرگان و استان گلستان جديدترين درمان غيرجراحي ديسك كمر و گردن
_ درمان غير جراحي ديسك كمر و گردن در گرگان و استان گلستان


***اولين کلينيک فوق تخصصي درمان درد آقاي دکتر مهدي ژند در گرگان***
***عضو هئيت علمي دانشگاه علوم پزشکي گرگان***

*درمان کمردردها :
»شامل دردهاي عضلاني
»دردهاي ارتروز مفاصل
»ستون فقرات
»دردهاي ناشي از ديسک کمر
» تزريق ديسکويل

*درمان سردردها :
»سردردهاي تنشي و ميگرني
»ناشي از مهره هاي گردني
»سردردهاي سر و صورت

*درمان درد مفاصل اندام:
»درمان دردهاي زانو و شانه
»درمان دردهاي ناشي از آسيب هاي ورزشي
»درمان دردهاي سرطاني
»درمان دردهاي بعد از اعمال جراحي

»»قبل از هر تصميم با ما مشورت کنيد««

کلينيک درمان درد در گرگان – کلينيک درمان درد در استان گلستان – ازن تراپي در گرگان – ازن تراپي در استان گلستان – ليزر درماني در گرگان – ليزر درماني در استان گلستان – درمان درد هاي سرطاني در گرگان - درمان درد هاي سرطاني در استان گلستان – درمان ديسک کمر در گرگان – درمان ديسک کمر در استان گلستان – درمان ديسک گردن در گرگان – درمان ديسک گردن در استان گلستان – درمان سردرد در گرگان – درمان سردرد در استان گلستان – درمان ميگرن در گرگان – درمان ميگرن در استان گلستان – کنترل درمان دردها در گرگان – کنترل درمان دردها در استان گلستان – درمان درد مفاصل اندام در گرگان – درمان درد مفاصل اندام در استان گلستان - تزرق ديسکوژل در گرگان - تزريق ديسکوژل در استان گلستان - درمان ديسک کمر و گردن بدون عمل جراحي در گرگان - درمان دردهاي سرطاني در گرگان - درمان دردهاي سرطاني در استان گلستان - درمان درد بعد عمل در گرگان - درمان درد بعد عمل در استان گلستان - درمان درد زانو در گرگان - درمان درد زانو در استان گلستان - درمان درد آسيب ورزشي در گرگان - درمان درد آسيب ورزشي در استان گلستان
 
دکتر مهدي ژند
مدیر واحد شغلی :
گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 34، ساختمان نوين، طبقه دوم، واحد 7
آدرس :
32328035 (017)
تلفن :
09351718332
تلفن همراه :
فاکس :
پست الکترونیک :
وب سایت :