دکتر محمدرضا کاوياني، متخصص مغز و اعصاب در گرگان
نام واحد شغلی :
  
زمینه فعالیت : دکتر محمدرضا کاوياني، داراي بورد تخصصي و عضو هيئت علمي دانشگاه
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات در گرگان و استان گلستان
متخصص مغز و اعصاب در گرگان و استان گلستان
متخصص کمردرد در گرگان و استان گلستان
دکتر متخصص ستون فقرات در گرگان و استان گلستان
متخصص کمردرد در گرگان و استان گلستان
نورولوژيست در گرگان و استان گلستان
دکتر مغز و اعصاب در گرگان و استان گلستان
نوار مغز در گرگان و در استان گلستان
نوار عصب در گرگان و استان گلستان
نوار عضله در گرگان و استان گلستان
متخصص نورولوژي در گرگان و استان گلستان
درمان بيماري مغز و اعصاب در گرگان و استان گلستان
دکتر متخصص کمردرد در گرگان و استان گلستانبرخي از خدماتي که در مطب دکتر محمدرضا کاوياني متخصص مغز و اعصاب در گرگان به شهروندان عزيز ارائه مي شود عبارتند از :
»» نوار مغز در گرگان و استان گلستان
»» نوار عصب در گرگان و استان گلستان
»» نوار عضله در گرگان و استان گلستان
»» سونوگرافي داپلر مغز در گرگان و استان گلستان
»» سونوگرافي مغز و گردن در گرگان و استان گلستان
»» درمان ديسک ستون فقرات بدون جراحي در گرگان و استان گلستان
»» درمان انواع سردرد در گرگان و استان گلستان
»» درمان ميگرن در گرگان و استان گلستان
»» درمان ديسکوپاتي کمري و گردني در گرگان و استان گلستان
»» درمان انواع نوروپاتي در گرگان و استان گلستان
»» درمان سکته مغزي در گرگان و استان گلستان
»» درمان تشنج و صرع در گرگان و استان گلستان
»» درمان ضعف عضلاني در گرگان و استان گلستان
»» درمان گزگز انگشتان در گرگان و استان گلستان
»» درمان بيماري ام اس يا مولتيپل اسکلروز در گرگان و استان گلستان
»» درمان اختلال حافظه در گرگان و استان گلستان
»» درمان آلزايمر در گرگان و استان گلستان
»» درمان افسردگي در گرگان و استان گلستان
»» درمان اضطراب در گرگان و استان گلستان
»» درمان وسواس در گرگان و استان گلستان
»» درمان خونريزي مغزي در گرگان و استان گلستان
»» درمان سرگيجه در گرگان و استان گلستان
»» درمان اختلال خواب در گرگان و استان گلستان
»» درمان مياستني در گرگان و در استان گلستان
»» درمان پارکينسون در گرگان و استان گلستان

دکتر محمدرضا کاوياني يکي از بهترين نورولوژيست ها در گرگان و استامن گلستان و يکي از بهترين متخصصين کمردرد در گرگان و استان گلستان مي باشند

متخصص کمردرد در گرگان - متخصص کمردرد در استان گلستان - دکتر متخصص ستون فقرات در گرگان - دکتر متخصص ستون فقرات در استان گلستان - متخصص مغز و اعصاب در گرگان - متخصص مغز و اعصاب در استان - متخصص اعصاب در گرگان - نوار مغز در گرگان - نوار مغز در استان گلستان - نوار عصب در گرگان - نوار عصب دراستان گلستان - متخصص نورولوژي در گرگان - متخصص نورولوژي دراستان گلستان - داپلر عروق مغز در گرگان - داپلر عروق مغزدر استان گلستان - نوار عضله در گرگان - نوار عضله در استان گلستان - سونوگرافي داپلر مغز در گرگان - سونوگرافي داپلر مغز در استان گلستان - متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات در گرگان - متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات در استان گلستان - نورولوژيست در گرگان - نورولوژيست در استان گلستان - درمان بيماري ام اس در گرگان - درمان گزگز و مورمور انگشتان در گرگان - درمان ضعف عضلاني در گرگان - درمان تشنج و صرع در گرگان - درمان انواع نوروپاتي در گرگان - درمان ديسکوپاتي کمري و گردني در گرگان - درمان ميگرن در گرگان - درمان انواع سردرد در گرگان - درمان ديسک ستون فقرات بدون نياز به جراحي در گرگان - درمان سکته مغزي در گرگان - درمان ميوپاتي در گرگان - درمان مياستني - درمان اختلال خواب در گرگان - درمان آلزايمر در گرگان - درمان افسردگي در گرگان -درمان اضطراب در گرگان - درمان وسواس در گرگان - درمان خونريزي مغزي در گرگان - درمان سرگيجه در گرگان - درمان پارکينسون در گرگان -درمان پارکينسون در استان گلستان -سونوگرافي مغز و گردن در گرگان -سونوگرافي مغز و گردن در استان گلستان
 
دکتر محمد رضا کاوياني
مدیر واحد شغلی :
گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 22 - ساختمان پزشکان سرو - طبقه 3 - واحد 12
آدرس :
32322311 - 32322312 (017)
تلفن :
09116433990
تلفن همراه :
فاکس :
پست الکترونیک :
وب سایت :