متخصص مغز و اعصاب در گرگان، متخصص ستون فقرات در گرگان، دکتر محمدرضا کاوياني
نام واحد شغلی :
  
زمینه فعالیت : دکتر محمدرضا کاوياني، داراي بورد تخصصي و عضو هيئت علمي دانشگاه
متخصص مغز و اعصاب در گرگان و متخصص مغز و اعصاب در استان گلستان
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات در گرگان و متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات در استان گلستان
دکتر مغز و اعصاب در گرگان و دکتر مغز و اعصاب در استان گلستان
نوار مغز در گرگان و نوار مغز در استان گلستان
نوار عصب در گرگان و نوار عصب در استان گلستان
نوار عضله در گرگان و نوار عضله در استان گلستان
بهترين متخصص مغز و اعصاب در گرگان و بهترين متخصص مغز و اعصاب در استان گلستان
درمان بيماري مغز و اعصاب در گرگان و درمان بيماري مغز و اعصاب در استان گلستان
متخصص نورولوژي در گرگان و متخصص نورولوژي در استان گلستان

برخي از خدماتي که در مطب دکتر محمدرضا کاوياني متخصص مغز و اعصاب در گرگان به شهروندان عزيز ارائه مي شود عبارتند از :
»» نوار مغز در گرگان و نوار مغز در استان گلستان
»» نوار عصب در گرگان و نوار عصب در استان گلستان
»» نوار عضله در گرگان و نوار عضله در استان گلستان
»» سونوگرافي داپلر مغز در گرگان و سونوگرافي داپلر مغز در استان گلستان
»» درمان ديسک ستون فقرات بدون جراحي در گرگان و درمان ديسک ستون فقرات بدون جراحي در استان گلستان
»» درمان انواع سردرد در گرگان و درمان انواع سردرد در استان گلستان
»» درمان ميگرن در گرگان و درمان ميگرن در استان گلستان
»» درمان ديسکوپاتي کمري و گردني در گرگان و درمان ديسکوپاتي کمري و گردني در استان گلستان
»»درمان انواع نوروپاتي در گرگان و درمان انواع نوروپاتي در استان گلستان
»» درمان سکته مغزي در گرگان و درمان سکته مغزي در استان گلستان
»» درمان تشنج و صرع در گرگان و درمان تشنج و صرع در استان گلستان
»» درمان ضعف عضلاني در گرگان و درمان ضعف عضلاني در استان گلستان
»» درمان گزگز و مورمور انگشتان در گرگان و درمان گزگز و مورمور انگشتان در استان گلستان
»» درمان بيماري ام اس يا مولتيپل اسکلروز در گرگان و درمان بيماري ام اس استان گلستان
»» درمان اختلال حافظه در گرگان و درمان اختلال حافظه در استان گلستان
»» درمان آلزايمر در گرگان و درمان آلزايمر در استان گلستان
»» درمان افسردگي در گرگان و درمان افسردگي در استان گلستان
»» درمان اضطراب در گرگان و درمان اضطراب در استان گلستان
»» درمان وسواس در گرگان و درمان وسواس در استان گلستان
»» درمان خونريزي مغزي در گرگان و درمان خونريزي مغزي در استان گلستان
»» درمان سرگيجه در گرگان و درمان سرگيجه در استان گلستان
»» درمان اختلال خواب در گرگان و درمان اختلال خواب در استان گلستان
»» درمان مياستني در گرگان و درمان مياستني در استان گلستان
»» درمان ميوپاتي در گرگان و درمان ميوپاتي در استان گلستاندکتر محمدرضا کاوياني يکي از بهترين متخصصين مغز و اعصاب در گرگان و استان گلستان مي باشند.متخصص مغز و اعصاب در گرگان - متخصص مغز و اعصاب در استان - بهترين متخصص مغز و اعصاب در گرگان - متخصص اعصاب در گرگان - نوار مغز در گرگان - نوار مغز در استان گلستان - نوار عصب در گرگان - نوار عصب دراستان گلستان - متخصص نورولوژي در گرگان - متخصص نورولوژي دراستان گلستان - داپلر عروق مغز در گرگان - داپلر عروق مغزدر استان گلستان - نوار عضله در گرگان - نوار عضله در استان گلستان - سونوگرافي داپلر مغز در گرگان - سونوگرافي داپلر مغز در استان گلستان - متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات در گرگان - متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات در استان گلستان - نورولوژيست در گرگان - نورولوژيست در استان گلستان - درمان بيماري ام اس در گرگان - درمان گزگز و مورمور انگشتان در گرگان - ,درمان ضعف عضلاني در گرگان - درمان تشنج و صرع در گرگان - ,درمان انواع نوروپاتي در گرگان - درمان ديسکوپاتي کمري و گردني در گرگان - درمان ميگرن در گرگان - درمان انواع سردرد در گرگان - درمان ديسک ستون فقرات بدون نياز به جراحي در گرگان - درمان سکته مغزي در گرگان - درمان ميوپاتي در گرگان - درمان مياستني - درمان اختلال خواب در گرگان - درمان آلزايمر در گرگان -درمان افسردگي در گرگان -درمان اضطراب در گرگان - درمان وسواس در گرگان - درمان خونريزي مغزي در گرگان - درمان سرگيجه در گرگان -
 
دکتر محمد رضا کاوياني
مدیر واحد شغلی :
گرگان - خيابان وليعصر - ابتداي عدالت 18 - ساختمان فرديس - طبقه دوم
آدرس :
32223397 - 32222115 (017)
تلفن :
09116433990
تلفن همراه :
فاکس :
پست الکترونیک :
وب سایت :